Campingvogn eller charmerende bindingsværkshus

På landet er stråtækte huse og bindingsværkshuse ofte lige så billige som en campingvogn. Men man skal tænke sig godt om inden købet.

Et lille stråtækt hus for 200.000 kroner langt ude på landet med bindingsværk – og måske oven i købet forsatsruder, hvis man er heldig. Sådan et tilbud kan man godt løbe ind i, når man tjekker bunden af ejendomsmarkedet ud. Men når man netop går efter de allerbilligste huse, er der et par ting, som man skal overveje.

Bindingsværk
Ulempen ved bindingsværk er, at det er gammelt træværk, der ofte ligger meget tæt på jorden. Og da stråtækte huse ikke har tagrender, sprøjter vandet typisk op på træværket, der er meget udsat. Derfor skal det konstant vedligeholdes, og har bare en enkelt ejer i husets måske 200 år lange levetid ladet stå til, så kan træværket være meget dårligt. Det er dog ikke umuligt at veligeholde det, og i princippet kan enhver bjælke udskiftes. Egebjælker er dog dyre, og det er besværligt arbejde, hvis du ikke selv kan pille bjælken ud og mure op igen.

Står direkte på jorden
Et andet forhold, som mange ikke er bekendt med, er at den type huse står direkte på jorden. De er derfor ikke funderet, og man risikerer derfor lettere, at der kommer optrængning af fugt fra jorden. Det medfører, at det kan være svært at lægge et ordentligt gulv uden risiko for, at du får svamp i det. Typisk vil man være nødt til at støbe et helt nyt gulv for at lægge et ordentligt gulv, og det er en arbejdskrævende og bekostelig affære.

Afløb en udfordring
Da husene typisk ikke har nedløbsrør, kan afløb væk fra huset være en udfordring. Forelsker du dig i sådan et hus, skal du derfor være meget opmærksom på, hvordan vandet ledes vek. Ved mange huse ligger der typisk en rende af beton omkring huset, som vandet kan løbe i, og for enden af renden ligger et afløb mod en kloak. Men løber vandet derimod ud mod en nabogrund eller lign., kan man risikere at blive bedt om at lede vandet et andet sted hen. En faskine kan være en løsning.

Radon og dårlig lugt
Da huset typisk vil være udsat for meget fugt, så kan du risikere, at der kommer en dårlig lugt i det – eller måske ligefrem svamp, der kan gøre huset helt værdiløs, hvis det er en af de alvorlige typer. Svampesporer er stærkt allergifremkaldende, så det kan være direkte farligt at indånde dem. En anden faktor, man skal være opmærksom på, er radon, der findes i varierende mængde rundt om i Danmark. En analyse fra Sundhedsstyrelsen viser, at 4,6 procent % af enfamiliehusene overskrider grænseværdien. I Nordjylland er det dog kun en procent, mens det på Bornholm er mere end ti procent. Her vil det derfor være særligt problematisk at købe et hus, der står direkte på jorden uden et tæt betonfundament, der typisk vil afhjælpe problemet med radongassen væsentligt.

Stråtag kræver vedligehold
Stråtag behøver umiddelbart ikke at være dårlige i sig selv, men mange glemmer, at de kræver vedligehold. Kommer der meget mos på taget, bliver det nedbrudt, og husker man ikke jævnligt at tætne rygningen med frisk materiale, så bliver det utæt. Og får man lyst til at skifte taget ud, så skal man vide, at konstruktionen typisk slet ikke er dimensioneret til at bære ret meget. Derfor vil man ikke middelbart kunne erstatte stråtaget med et tegltag.

Loftkonstruktion ofte svag
Mange kreative ejendomsmæglere vil nok pege på, at loftområdet er uudnyttet, og at man kan lave beboelse deroppe. Det er imidlertid ikke helt uproblematisk, for ofte er loftkonstruktionen for svag, og så der behov for adgang til stråtaget indefra, når det skal vedligeholdes eller skiftes. Det er langt mere besværligt at skifte taget, hvis man kun kan tilgå det udefra.

Kritiske forsikringsselskaber
Med de mange udfordringer med den type huse, er forsikringsselskaberne selvsagt særdeles forbeholdne over for at forsikre huset. Typisk kan man lige så godt opgive at få det forsikret mod svamp og insektangreb. Til gengæld kan man som regel godt få det forsikret mod brand. Er huset i særlig god stand, kan man dog altid forsøge, om forsikringsselskabet tør forsikre det alligevel.

På den anden side
Når alle de forbehold er sagt, skal man dog huske, at mange af husene har stået der i mere end 200 år og derfor har bevist, at de faktisk kan holde rigtigt længe. Mange har også rigtigt gode oplevelser med at have hyggelige gamle huse, men en konkurrent til campingvognen er de langtfra. For campinglivet handler jo om at slappe af og nyde, og ejer man et gammelt hus, så kan det ikke lade sig gøre at føre den livsstil. Et 200 år gammelt hus kræver konstant vedligehold, og kan man ikke selv vedligeholde det, så bliver man hurtigt træt af udgifterne.

Historien er lavet i samarbejde med forbrugersiden deadlinepress. Du kan læse flere forbrugerhistorier på www.deadlinepress.dk

Indlægs forfatter: admin